Kérjük, hogy a CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "CO-OP HITEL Zrt.", illetve "Társaság") Honlapjának megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi Jogi Közleményeket. Honlapunk megtekintése az Ön részéről a Jogi Közleményekben foglaltak elfogadásának minősül. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg Honlapunkat!

A Honlap fenntartója
A CO-OP HITEL Zrt. Honlapjának üzemeltetője a CO-OP HITEL Zrt. (5100 Jászberény, Szabadság tér 3.)

A Honlap tartalma
A CO-OP HITEL Zrt. Honlapján közzétett információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.
A részletes, pontos és aktuális információk megismerése érdekében, kérjük, hogy keresse fel Ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Linkek
A Társaság Honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek Honlapjain szereplő információkat a Bank nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

Felelősség
A CO-OP HITEL Zrt. Honlapjának tartalma tájékoztató jellegű, annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Társaság nem vállal felelősséget.
A Társaság nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek.

Adatvédelem
A CO-OP HITEL Zrt. bármely, a Honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli.
Ha Ön az Interneten keresztül személyes adatokat juttat el a CO-OP HITEL Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja azok nyilvántartására és kezelésére, a hivatkozott törvényekkel összhangban.

A CO-OP HITEL Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amely az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik, banktitokként kezeli.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Honlap tartalmát képező minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, és kizárólag a CO-OP HITEL Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehet bármilyen formában felhasználni a személyes használatot meghaladó mértékben.

A Jogi Közlemények módosítása
Amennyiben jelen dokumentum a jövőben módosításra kerül, a változásokat a Bank a Honlapon megfelelően közzéteszi, és a módosításra felhívja a Honlap látogatóinak figyelmét.
(A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. tevékenységi engedélyszáma: EN-I/M-819/2009., kelte: 2009. október 26., felügyeleti hatóság: PSZÁF)

 

CO-OP HITEL Zrt. © 2009.